„Индустриален Парк Марково“ беше представен на годишната конференция „Индустриално строителство и инвестиции 2017“

DSC_5484 - 1_700x400_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

2 март 2017, Пловдив 

Подобряването на условията за привличане на инвеститори в индустриалните зони в България и маркетирането на предимствата на страната като инвестиционна дестинация бяха сред обсъжданите теми на втората годишна конференция „Индустриално строителство и инвестиции 2017“.
„Галакси Инвестмънт Груп“ представи проекта си „Индустриален Парк Марково“, разположен на околовръстния път на Пловдив. Проектът предлага отлични условия за развитие на производствени, складови търговски и обществено обслужващи дейности. Парцелите са разположени върху обща площ от 158 000 кв.м, беше изтъкната и възможността за обединяване и разделяне в за парцелите в зависимост от изискванията на бъдещия инвеститор. Особено внимание беше обърнато на изключително удобната и атрактивна локация, в непосредствена близост до Автомагистрала Тракия, Митница Пловдив, Летище Пловдив, както и интермодален терминал. Осигурена е инфраструктура, в процес на изграждане е и вътрешна пътна мрежа, а възможността за газификация допринася за по-голямата ефективност на бъдещите производства.
Бяха представени и гъвкави схеми за развитие на зоната сред, които и изграждане на проекти по конкретно задание.
Участниците в конференцията представиха актуални проекти в сектора и се обединиха около становището, че икономическите зони трябва да предложат цялостен продукт и услуги, улесняващи инвеститорите.