land_for_sale_1920x456_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
 

Индустриален парцел в град Карлово

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА:
Площ:  3 400 кв.м

ЛОКАЦИЯ:
Карлово е град в Централна България, намира се в южното подножие на Стара планина. Той принадлежи към Област Пловдив и е в съседство с град Сопот. Градът е трети по големина в областта след Пловдив и Асеновград.

Карлово се характеризира с  устойчиво развитие и осигурява добри условия за живот и бизнес. Градът повишава своята атрактивност по отношение на привличането на инвестиции, базирайки се на своите стратегически предимства. Те са благоприятното географско положение в рамките на Южния централен район и Пловдивска област, добрата транспортна осигуреност и  уникални почвено-климатични условия и ресурси.

ЛОКАЦИЯ НА ПАРЦЕЛА:
Парцелът се намира в индустриалната зона на влизане в гр. Карлово. В близост са разположени предприятия за  хранително-вкусова промишленост.

Зоната има голям потенциал за икономическо развитие. Тя обединява ново образуващата  се около главния път за София и западно от ул. Теофан Райнов икономическа зона, индустриализираните територии южно от жп гарата и индустриалната зона формирана в югоизточната част на града, във връзка с продължението на главния път в посока Бургас. В нея има концентрация на различни дейности, наличие на техническа инфраструктура и наличие на инвестиционен интерес. Мястото се обслужва от преминаващата  ЖП линията, както и от път Е-871.

Парцелът предлаган от Галакси Инвестмънт Груп е подходящ за изграждане складови, логистични площи и леки производства - хранително-вкусова промишленост, производство на конфекция, мебели, производство на части и компоненти,  машиностроене и други дейности.

НАСЕЛЕНИЕ И РАБОТНА РЪКА:

  • Град Карлово  – 23 075  души
  • Град Карлово и съседните населени места  - 52 307 души

В рамките на град Карлово е налице качествен човешки ресурс, който в комбинация с останалите сравнителни предимства, е сериозна предпоставка за повишаване на инвестиционната атрактивност в региона.