land_for_sale_1920x456_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
 

Парцел в град Карлово – за бензиностанция

ПАРАМЕТРИ НА ПАРЦЕЛА:

  • Парцел за бензиностанция
  • Площ:  12 761 кв.м
  • Плътност на застрояване 70%
  • Кинт – 2.5
  • Озеленяване – 20%

ЛОКАЦИЯ:
Карлово е град в Централна България, намира се в южното подножие на Стара планина. Той принадлежи към Област Пловдив и е в съседство с град Сопот. Градът е трети по големина в областта след Пловдив и Асеновград.

Градът има устойчиво развитие и осигурява добри условия за живот и бизнес. Карлово повишава своята атрактивност по отношение на привличането на инвестиции, базирайки се на своите стратегически предимства. Те са благоприятното географско положение в рамките на Южния централен район и Пловдивска област, добрата транспортна осигуреност и  уникални почвено-климатични условия и ресурси.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПАРЦЕЛА:
Парцелът се намира на в индустриалната зона на 3,5 км от гр. Карлово. Зоната има голям потенциал за икономическо развитие. В нея са концентрирани на различни дейности. В близост се намира централен път  Е-871. Налице е отлична инфраструктура и лесен достъп. Парцелът има лице на асфалтов път ІІ клас Пловдив – Карлово, както и достъп до електричество и водоснабдяване.

Теренът е без денивелация и е със сменен статут и одобрен ПУП за бензиностанция, газстанция и други обществено обслужващи дейности.