za_nas_2_1920x456_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Инвестиционни
критерии

НИЕ ВЯРВАМЕ В ПРОЕКТИ, ИМОТИ И ДРУЖЕСТВА С ПОТЕНЦИАЛ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ:

  • висока възвращаемост на капитала
  • стабилни парични потоци
  • подходящи за съответните дейности локации
  • устойчиви конкурентни предимства
  • силни пазарни позиции

 

 

 

 

 

 

Повече за нас